Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 (или по-нов) и включен Javascript.

Софтуер за инвентаризация Invent


Invent е иновативен продукт за инвентаризация, използващ най-модерната технология за идентификация – RFID.


Системата е базирана на маркиране на активите с RFID идентификатор под формата на етикет. Използваната честота е в UHF диапазона, което позволява разстояние на четене до 5 м.


Компактните размери на RFID етикетите ги правят удобни за поставяне и на малки предмети (преносими компютри, принтери и др.), а възможността да бъдат четени без пряка видимост позволява залепването им под бюра, столове и т.н., като това не пречи на работата. С помощта на същата система успешно се проследяват и папки, съдържащи важни документи.


Инвентаризацията се извършва с помощта на компактен ръчен терминал. Текущото заприхождаване на активи може да се извършва както с ръчен терминал, така и с настолен четец.


За допълнителен контрол могат да се монтират антени (свързани към четец) в някои основни точки – входове и изходи, които отчитат всяко преминаване на идентификатор. По този начин ефективно се контролира движението на активи между отделни зони, помещения и офиси.


Софтуерното решение позволява импорт и експорт на данни от външна система, запис на идентификатори на активите, справки за проведени инвентаризации, комуникация с мобилни терминали.


Софтуерът, работещ върху мобилния терминал позволява директен преглед на данните за инвентаризацията на екран, въвеждане на коментари, преместване на активи и др.


РФИД България ЕООД, София 1113, ул.Николай Хайтов 2, вх.В, ет.4, офис 7, тел. +359 2 483 2727, +359 886 718545, office@rfid.bg , www.rfid.bg© РФИД България

powered by odigy.com